Välkommen till Botaniska Trädgården i Visby!

PROGRAM

Visbydagen den 4 oktober
Soppkokning
Vi samlas kl 9.30 i Botan för att förbereda soppkokningen som
beräknas vara klar 10.30.
Botans Vänner är välkomna att hjälpa till med förberedelserna!

Växtförsäljningen startar 10.30

Grönsakstävlingen pågår under hela dagen.
Domare är Jette Knudsen och vinnarna
får sina priser ca 13.00.