|      0730- 41 70 20 info@dbw1814.se

Invigning av Gotland Trädgårdsöns Trädgårdsvecka

Lördag den 18 juni 2016

Wiveka Schwartz (ordf. Botans Vänner) invigningstalade, för dagen skrudad som Wilhelmina Skogh, en av Sveriges
första kvinnliga entreprenörer i hotell- och restaurangbranschen och grundare av Hotell Foresta
på Lidingö.

Sök