|      0730- 41 70 20 info@dbw1814.se

Island Games planterar näsduksträd i Botan

27062017 HD  I7A7511

På tisdagen 27 juni invigdes det nyplanterade näsduksträdet som en gåva från Island Games. På bilderna syns bland andra trädgårdsstyrelsens ordförande Nils-Gunnar Smith vid invigningen. Bland gästerna fanns landshövding Cicci Schelin Seidegård och Storbritanniens ambassadör David Cairns.

Sök