Hybridtrollhassel

DBWS BOTANISKA TRÄDGÅRD

EN AV SVERIGES VACKRASTE BOTANISKA TRÄDGÅRDAR

En ny hemsida för Visbys Botaniska Trädgård
öppnar inom kort.

Välkommen åter!


A new web page will soon open for the
Botanical Garden of Visby.

Please return shortly!