|      0730- 41 70 20 info@dbw1814.se

KONTAKT OCH INFORMATION

Anders Juhlin
Telefon: 0498-26 92 59

Adress: Gotlands Kommun
Tekniska förvaltningen DBW:s Botaniska trädgård
621 81 Visby

Bokningsfrågor:
Göran Hellström: rotaprior@gmail.com

Botaniska Trädgården ligger längs med stranden, norr om Almedalen. Man kan parkera utanför Kruttornet och därifrån gå in genom porten samt ta av åt vänster på Strandgatan. På väg mot stora grinden passerar man bl.a. Skogränd och Fiskargränd, där man sommartid möts av alla blommande rosor utanför de små husen.

Huvudingången ligger i hörnet Strandgatan – S:t Olofs gränd.

Mellan muren och havet går en vacker strandpromenad i nord-sydlig riktning.
Från strandpromenaden kan man gå in genom muren via Kärleksporten och nå trädgården från havssidan.

Flera ingångar:
från Paviljongsplan (norra ingången)
från Tranhusgatan (östra ingången)
från S:t Olofs gränd vid ruinen (södra ingången)

Toaletter finns utanför norra grinden

Trädgården är alltid öppen för besökare. Ingen inträdesavgift, däremot viss avgift för guidade turer för vuxna. Ingen avgift för barnverksamheten.

Några kanske undrar varför det vetenskapliga namnet inte finns på alla växter, men detta beror på att hemsidan i första hand är avsedd att ge en bild och en känsla av trädgården – inte att förmedla alla växters vetenskapliga namn.
Eftersom många bilder innehåller flera växter är det inte möjligt att namnge varje enskild växt på ett korrekt sätt eftersom det i vissa fall är svårt att veta vilken växt som avses.
Där detta är möjligt och utan att något missförstånd kan uppstå har det vetenskapliga namnet angivits.

Trädgårdsstyrelsen
Ordförande: Nils-Gunnar Smith
Vice ordf.: Göran Allard
Sekreterare: Mart Marend
Ledamot & tillsyningsman: Anders Andergren
Ledamot & programansvarig: Göran Hellström
Suppleant: Björn Lundberg
Suppleant: Jörgen Qviström
Adjungerad: Mats Ahlqvist
Adjungerad: Leif Aronson
Adjungerad: Bengt Jonsell
Adjungerad: Anders Juhlin

DBW:s Botaniska Trädgård, Paviljongsplan och Gotlandsänget ägs av
Sällskapet DBW.
För den praktiska skötseln av området svarar Parkförvaltningen vid Region Gotland.

DBW:s kansli: Strandgatan 5 , 621 57 Visby

Hemsidan är gjord i samarbete med Databyrån i Visby AB och ansvariga inom Botaniska Trädgården och Sällskapet DBW.
Webmaster: Mart Marend
Foto: Mart Marend om annat inte anges.

Sök