|      0730- 41 70 20 info@dbw1814.se

KONTAKT OCH INFORMATION

Trädgårdsmästare: Lars-Olof Pettersson
Telefon: 0498-26 94 77

Adress: Gotlands Kommun
Tekniska förvaltningen DBW:s Botaniska trädgård
621 81 Visby

Bokningsfrågor:

Göran Hellström: rotaprior@gmail.com

 

Botaniska Trädgården ligger längs med stranden, norr om Almedalen.
Man kan parkera utanför Kruttornet och därefter gå in genom porten samt ta av åt vänster på Strandgatan.
På väg mot stora grinden passerar man bl a Skogränd och Fiskargränd, där man sommartid möts av alla
blommande rosor utanför de små husen.

Huvudingången ligger i hörnet Strandgatan – S:t Olofs gränd.

Mellan muren och havet går en vacker strandpromenad i nord-sydlig riktning.
Från strandpromenaden kan man gå in genom muren via Kärleksporten och nå trädgården från havssidan.

Flera ingångar:
från Paviljongsplan (norra ingången)
från Tranhusgatan (östra ingången)
från S:t Olofs gränd vid ruinen (södra ingången)

Toaletter: utanför norra grinden

Trädgården är alltid öppen för besökare. Ingen inträdesavgift, däremot viss avgift för guidade turer för vuxna.
Ingen avgift för barnverksamheten.

Några kanske undrar varför det vetenskapliga namnet inte finns på alla växter, men detta beror
på att hemsidan i första hand är avsedd att ge en bild och en känsla av trädgården – inte att förmedla
alla växters vetenskapliga namn.
Eftersom många bilder innehåller flera växter är det inte möjligt att namnge varje enskild växt på ett
korrekt sätt eftersom det i vissa fall är svårt att veta vilken växt som avses.
Där detta är möjligt och utan att något missförstånd kan uppstå har det vetenskapliga namnet angivits.

Kansli: Strandgatan 5 , 621 57 Visby

Ordförande Mats Ekeroth
V ordf Lennart Lindgren
Sekreterare Erik Clason
Ceremonimästare Lars Hammarström
Skattmästare Jan Kristoferson

Representanter DBW
Ordförande Leif Aronson
Vice ordf Göran Allard
Sekreterare Mart Marend
Ledamot + tillsyningsman Mats Ahlqvist
Ledamot Anders Andergren
Ledamot Göran Hellström
Suppleant Jörgen Qviström
Adjungerad (ständigt) Lars-Olof Pettersson
Adjungerad Bengt Jonsell
Adjungerad Lars Hammarström

Representanter Gotlands Kommun
Trädgårdsmästare Lars-Olof Pettersson
Stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson
Ordinarie Ann-Christine Josefsson
Ersättare Lilian Edwards

DBW:s Botaniska Trädgård, Paviljongsplan och Gotlandsänget ägs av
Sällskapet DBW.
För den praktiska skötseln av området svarar Gotlands kommun, Parkförvaltningen

Hemsidan är gjord i samarbete med Databyrån i Visby AB och ansvariga inom Botaniska Trädgården och Sällskapet DBW.
Text: Ann-Britt Magnusson
Webmaster: Ann-Britt Magnusson
Foto: Ann-Britt Magnusson, Björn Magnusson, Göran Hellström, Ingvar Nordin, Jan Broén, Kerstin Löwdahl Engström,
Mart Marend, Solveig Artsman, Stefan Hage, Tord Porsne/N och Ulf Kallenberg.

Sök